STOP COVID-19

La vostra seguretat, és la nostra, tenim els epis fundamentals per protegir-vos i protegir-nos durant la visita per fer el pressupost.

Boris

665 86 89 49

Stop Covid-19

Ens protegim, us protegim.

Pintura decorativa i industrial

PINTURA INTEROR

PINTURA EXTERIOR

PINTURA INDUSTRIAL

Borisdecor, pintors de confiaça, qualitat en el servei, pintura i gestió.

Per què escollir micromorter?