Borisdecor

COMPROMESOS

AMB EL MEDI AMBIENT

Tu també t'hi vols comprometre?

Existeix una pintura amb les màximes prestacions, però amb matèries primeres d'origen natural i controlat. S'han realitzat nombrosos assajos i proves en situacions reals per a garantir una qualitat, cobriment i rendiment excepcionals, però aportant la màxima sostenibilitat, l'objectiu de crear llars i ambients més sans i sostenibles.